bg_image

Ing. Michal Salaj
Majiteľ obchodu

Ing. Michal Salaj

Na križovatkách 35/A

821 04 Bratislava

IČO: 50092057

DIČ: 1041919472

IČ DPH: SK1041919472

Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava č. 110-244455

Som platiteľ DPH

Číslo účtu: SK68 8330 0000 0020 0091 9913

BIC: FIOZSKBAXXX

e-mail: info@michalsalaj.sk

tel. 0950 456 707

Upozornenie: táto adresa nie je miestom pre osobný odber tovaru